• نظرات یکسان برای صحنه جنجالی هفته

    کارشناسان داوری نظر خود را درباره صحنه پنالتی فولاد گفته اند و نکته جالب این است که آن ها به شکل قاطع اعتقاد دارند که زاهدی فر در این صحنه اشتباه کرده است.

اخرین مطالب
نمایش بیشتر