کدخبر :1002  ابوالفضل احمدی

هدایت الله ممبینی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

 هدایت ممبینی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در آخرین مهلت‌ها برای ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال برای پست ریاست ثبت نام کرد.


عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته داوران این فدراسیون، فرم‌های مربوط به نامزدی در پست ریاست فدراسیون فوتبال را دریافت کرده است.


انتخابات فدراسیون فوتبال 25 اسفندماه برگزار خواهد شد و پیش ممبینی نفراتی چون حبیب کاشانی، محمدحسین قریب، مهدی محمدنبی، رضا جلالی، امیرمسعود هراتیان و محمدرضا کلائی برای پست ریاست ثبت نام کرده‌اند.ارسال نظر:
در حال پاسخ به: انصراف از پاسخ